٢٥٪‏ تخفيف تابستانى

10 الی 15 تیر ماه
مشتريان محترم فروشگاه ميرداماد خواهشمند است به شعبات مركزى (خ وليعصر، پايين تَر از سه راه شهيد بهشتى) و ٧ تير (ميدان ٧ تير، بالاتر از مسجد الجواد) مراجعه فرمايند.    ٨٨٧١٣١٧١-٠٢١