از 28 دی ماه جمعه ها شعب مرکزی و هفت تیر باز می باشد

يك خبر خوش در راه است !!
به  درخواست شما مشتريان عزيز 
از ٢٨ دي ماه جمعه ها شعبه مركزي و شعبه هفت تير  از ١٠ صبح تا ٦ بعد از ظهر باز ميباشند.