تمدید حضور دنیس تریکو در نمایشگاه زنان و تولید ملی

حضور دنيس تريكو درنمايشگاه زنان و توليد ملي تا روز دوشنبه ٣ مهر تمديد شد