تخفیف روز 31 شهریور دنیس تریکو

ا مروز 31 شهریور از ساعت 10 صبح تا 21 با تخفیف ویژه در بوستان گفتگو تهران واقع در گیشا پذیرای شما مشتریان محترم دنیس تریکو خواهیم بود