حضور دنیس تریکو در نمایشگاه زنان و تولید ملی

حضور دنيس تريكو در نمايشگاه زنان و توليد ملى. زمان ٢٢ لغايت ٣١ شهريور ماه تهران بوستان گفتگو. مقدم شما عزيزان را گرامى ميداريم.