باکس اطلاعات ...
در این بخش اطلاعات لود میگردد ... شامل رکورد های اضافه شده