خانم های چاق چگونه برای پاییز خرید کنند؟

۱- شلوار رنگی ها

شاید امسال فصل آن باشد که به شلوارهای رنگی هم شانس دیده شدن بدهید. خوبی آن ها ست شدن با هر گونه مانتویی و شالی با هر طرحی است. فقط باید در انتخاب رنگ ها شدیدا خانمانه عمل کنید و موردی را از قلم نیندازید. در سایت چی بپوشم موارد زیادی برای ست کردن رنگ شلوار با مانتو وجود دارد. حتما کمکی از آنها بگیرید.

۲- توجه به جزییات

به خیلی موارد باید دقت کنید. ساق پای چاق یک شلوار تنگ و کفش چرمی تنگ می طلبد. اگر به غیر از ساق پایتان همه جای پایتان شکل پهنی دارد شلوار های راسته را هم تنی بزنید. در انتخاب مانتو نیز خیلی دقت کنید. اگر کمر شما پهن است اصلا نباید توجهات را به آن جلب کنید. توهم ساعت شنی را در پست های اخیر یادتان هست؟ از همان استفاده کنید و کاری کنید که لاغر تر دیده شوید. یا توجهات را به قسمت سینه معطوف کنید یا روی شلوار مانور زیادی دهید که کمر شما به چشم نیاید. مانتو های کمربند دار به هیچ وجه نپوشید.

۳- مدل های خال خالی

اگر شال یا شلوار انتخاب می کنید حتما این گزینه در ذهنتان باشد. بهترین گزینه برای خانم های چاق همین مدل های خال خالی هستند. بازهم به ایجاد توهم اشاره می کنم. این مدل توجهات را از روی شکم یا کمر شما پراکنده می کند.

 

منبع :  چی بپوشم